อาจาริยบูชา ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ วัดโมกขพลาราม ขอนแก่น ๑๓ ก.ย. ๖๐

อาจาริยบูชา ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ วัดโมกขพลาราม ขอนแก่น ๑๓ ก.ย. ๖๐

https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825554431068198/

https://web.facebook.com/thiphayasthan/videos/1821818557858551/

https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825577267732581/

https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825554431068198/

https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825539097736398/

https://web.facebook.com/watmoke/videos/1826884294268545/