เก็บอารมณ์เข้ม

ธรรมเทศนาหลวงพ่อมหาดิเรก

  • เก็บอารมณ์เข้ม
    งานอบรม 21-29 ตุลาคม 2555 วัดถ้ำแสงเทียน อ.ภักดีชุมพล
  • บรรยายธรรม ให้กับคณะ World Buddhist University
    28 กันยายน 2555 วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ