แพร่แสงธรรม แพร่แสงเทียน

ธรรมเทศนาหลวงพ่อมหาดิเรก
จัดทำเป็นธรรมทานเนื่องในวาระพุทธชยันตี 2600 ปี
พฤษภาคม 2555
จัดทำโดย กองทุนเผยแพร่สื่อพุทธยานันโท