แฟลชไดรฟ์ใหม่ล่าสุด

แฟลชไดรฟ์ใหม่ล่าสุด
ของหลวงพ่อพระพุทธยานันทภิกขุ(หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)
มีไฟล์เสียง หลวงพ่อที่คอร์สวัดถ้ำแสงเทียน
คอร์สปรมัตถภาวนา สัดพระธาตุขุนห้วยสวด อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คอร์สธรรมมะจัดสรรวันสงกรานต์
และล่าสุด คอร์สเจริญสติที่ครุสติสถาน 
รวมทั้งคอร์สต่างๆในปี 2559 ทั้งในและต่างประเทศ และ รวม MP.3 หลวงพ่อเทียน
ขอเชิญชวนเพื่อนๆ กลุ่มศิษย์พุทยานันทภิกขุ ทุกท่านรวมบุญกันโดยสั่งบูชา แฟลชไดรฟ์ กองทุนสื่อพุทธยานันทภิกขุเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพระ โยม กิจกรรมการเผยแพร่คำสอนของหลวงพ่อเทียน และหลวงพ่อมหาดิเรก กันนะคะ

คอร์สปรมัตถ์ภาวนา
ณ วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2560

คอร์สนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนครูสติ วิทยากร ธรรมบริกร และ เก็บอารมณ์เข้ม ของพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในสายงานของพระพุทธยานันทภิกขุ (หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)

ในคอร์สนี้หลวงพ่อเมตตาสอนวิธีให้ผู้ปฏิบัติได้มีการเรียบเรียงกายใจอย่างละเอียด ชี้แนะเคล็ดลับในการศึกษาและสังเกตตั้งแต่การสร้างจังหวะ การลำดับอารมณ์ การเฝ้าดูการเกิดดับทางกาย จิตและอารมณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพระ แม่ชี ผู้ปฏิบัติใหม่และผู้สนใจการปฏิบัติที่พลาดโอกาสการเข้าค่ายครั้งนี้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติมานานแต่ยังไม่ก้าวหน้า หากมีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง ได้นำไปปฏิบัติตาม ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านเอง ต่อญาติโยม ต่อการเผยแพร่พระศาสนา

คำสอนของหลวงพ่อ เป็นเสมือนเข็มทิศชี้ทางที่ถูกต้องเพื่อให้การฝึกเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4 ได้มีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ ไม่เนิ่นช้า สำเร็จประโยชน์ได้ ตามสมควรแก่การปฏิบัติ คณะกรรมการกองทุนสื่อพระพุทธยานันทภิกขุ ขอกราบบูชาอาจาริยคุณหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ หลวงพ่อพระพุทธยานันทภิกขุ ด้วยการจัดทำแฟลชไดร์ฟเสียงธรรม คอร์สปรมัตถ์ภาวนา (ความจุ 8GB) ถวายแด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี จำนวน 50ชุด

หากพระภิกษุ สามเณร แม่ชีท่านใดมีความประสงค์ขอรับแฟลชไดร์ฟ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

คุณยุ้ย โทร 087-5642523 (line: pimpega)
คุณนนทกร โทร 095-4196935 (line:0954196935)
คุณสมชาย โทร 087-3113129 (line: Somchai1512)
คุณจิ๊บ โทร 081-4416963 (line: jippeja)
คุณจิราพร โทร 095-5987767 (line: 0819937398)

(หมายเหตุ: เนื่องจากแฟลชไดร์ฟมีจำนวน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์แฟลชไดร์ฟ 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน)