โพสต์เก่าแต่ธรรมะไม่เก่า

พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท Direk Saksith Deva Nanda การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

การเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิในความหมายของหลวงพ่อเทียนคือเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงรูปเพียงนาม แต่ในเบื้องต้นเราไม่สามารถเห็นแบบนั้นได้ เพราะเรายังไม่รู้จักรูปนามการที่เราจะไปเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นรูปนามได้ เราต้องเห็นที่ตัวเราก่อน