สำนักสาขา

๑. วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)
บ้านปากปาน  ต.ไทรย้อย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่
สอบถาม     คุณโสภา:  มือถือ ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙

 
๒. วัดแพร่แสงเทียน
ถ.แม่ยางเปรี้ยว-แม่ยางโพธิ์  ต.แม่ยางฮ่อ  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่
สอบถาม   คุณป้าพิกุล:  มือถือ ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖
  ๓. วัดถ้ำแสงเทียน  (วัดป่าบ้านหนองใหญ่)
บ้านหนองใหญ่   อ.ภักดีชุมพล    จ.ชัยภูมิ
สอบถาม  
พระอาจารย์สมพงษ์    มือถือ:   ๐๘๐-๐๑๖๖๓๒๐
 แม่ชีหน่อย    มือถือ:  ๐๘๐-๗๙๗๐๗๕๙
   

วัดป่าศรีบูรพา-300x199

๔. วัดป่าศรีบูรพา
ต.พระลับ  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น
สอบถาม  พระอาจารย์มงคล :  มือถือ ๐๘๒-๑๒๓๘๑๑๕

 

๕. สำนักสงฆ์ ชะเมาวิมุติ
เขาชะเมาชาเล่   อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี
สอบถาม   พระมหาราเชน สุทธจิตโต  มือถือ :    ๐๘๓-๓๐๗๓๖๓๗

 
๖. วัดป่าพุทธยานันทราราม
Watpa Buddhaya Nandharam
๕๓๒๐  Kell lane, Las Vegas, Nevada USA. ๘๙๑๕๖
Tel : ๗๐๒-๔๓๗-๓๓๒๐