ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๓”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระอาจารย์อ

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๔”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระอาจารย์อ

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๒”

ธรรมบรรยายโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแส

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๑”

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาต

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๑๑”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุ

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๒๕”

ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานัน

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป “นวัตกรรมแห่งสติ ๔๐”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานั