วิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

 • เอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้าง … คว่ำไว้
 • จังหวะที่ 1 พลิกมือขวาตะแคงขึ้น … ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 2 ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึก … หยุดก็ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 3 เลื่อนมือขวามาที่สะดือ … ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 4 พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้น … ให้มีความรู้สึก
 • จังหวะที่ 5 ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัว … ให้มีความรู้สึก
 • จังหวะที่ 6 เลื่อนมือซ้ายเข้ามาทับมือขวาที่สะดือ … ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 7 เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอก … ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 8 เอามือขวาออกมาตรงข้าง … ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 9 ลดมือขวาลงที่ขาขวา ตะแคงไว้ … ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 10 คว่ำมือขวาลงที่ขาขวา … ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 11 เลื่อนมือซ้ายขึ้นที่หน้าอก …ให้มีความรู้สึก
 • จังหวะที่ 12 เอามือซ้ายออกมาตรงข้าง ให้มีความรู้สึกตัว
 • จังหวะที่ 13 ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้าย ตะแคงไว้ ให้รู้สึก
 • จังหวะที่ 14 คว่ำมือซ้ายลงที่ขาซ้าย … ให้รู้สึก
 • ทำต่อไปเหมือนเดิมเป็นรอบๆไปเรื่อยๆ …ให้รู้สึกตัว