ชมรมคนเพียร” ร่วมกับ “เว็บไซต์พุทธยานันโท”

 

"ชมรมคนเพียร"  ร่วมกับ  "เว็ปไซต์พุทธยานันโท"
ได้จัดทำซีดี MP ๓  จำนวน  ๒  ชุด

ชุดที่  ๑ : รอยธรรม รอยเทียน
โดย  หลวงพ่อเทียน  จิต?ตสุโภ
จำนวน  ๑,๐๐๐ แผ่น

ชุดที่  ๒ : แพร่แสงธรรม แพร่แสงเทียน
โดย  หลวงพ่อมหาดิเรก  พุทธยานันโท
จำนวน  ๑,๐๐๐ แผ่น

เพื่อเผยแพร่และแจกเป็นธรรมทาน
แก่ กัลยาณมิตร ญาติธรรมและผู้สนใจศึกษา
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

ในงาน "มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า"
๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ รอยัลพารากอนฮอลส์
ชั้น ๕

สยามพารากอน  กรุงเทพฯ 

ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานจัดทำซีดีธรรมะ

ท่านจะได้รับซีดี MP ๓ จำนวน ๒ ชุด

 (หากต้องการจำนวนมาก กรุณาระบุจำนวน)

โดย แจ้งชื่อและที่อยู่ ถึง…คุณประไพศิริ เชี่ยวสาริกิจ

Facebook: Praprisiri Freedombooks

Email : [email protected]

หรือส่ง sms: ๐๘๓-๕๕๕๘๑๑๑

ชื่อบัญชี รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน

เลขที่บัญชี ๐๔๕-๕๖๖๕๐๒-๓

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ขออนุโมทนาสาธุในบุญธรรมทาน

ภคมน สุรดิฐนันท์
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕