จิตเหมือนหุ่นไล่กา

แบ่งปันสิ่งดีๆ

เรื่องของจิตท่านจึงกล่าวไว้หลายมิติ
เมื่อเข้าไปสู่ภาวะของจิตแล้ว
เหมือนหุ่นไล่กาที่อยู่กลางท้องนา

หุ่นไล่กามันจะทำหน้าที่เคลื่อนไหว
ต่อเมื่อมีลมมากระทบ
เหมือนคนจริงเลย
พวกนกกามันก็กลัว

จิต เหมือนกับหุ่นไล่กา
อารมณ์ที่มากระทบ เหมือนกับลม
ในลักษณะของจิตที่มันแกว่งไปตามลม
มันก็จะไหว
พอเรารู้ว่าจิตมันไหว
เราก็สามารถปรับให้มันนิ่งได้

ลมที่พัดข้างนอก
อย่างที่เป็นรูปธรรม
เราปรับมันไม่ได้

แต่ลมที่พัดข้างใน
เป็นนามธรรม
คือวิตกวิจาร มากระทบ
เราปรับมันได้เรื่อยๆ

พระพุทธยานันทภิกขุ

 

ไฟล์เสียง “เบิกตาชาวอาศรม” ตอน “จิตตานุปัสสนา”
http://206.189.36.164/?p=6741

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *