เนื่องในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวันคล้ายว […]

  ขณะนี้ หลวงพ่อมหาดิเรก? พุทธยานันโท จำพรรษาอยู่ท […]