วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.เกิด-ตายแบบปรมัตถ์ 16พ.ย.50 ณ วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซุรี่ สหรัฐอเมริกา

เกิด-ตายแบบปรมัตถ์ ตอนที่ 1 เกิด-ตายแบบปรมัตถ์ ตอนที่ 2 […]

วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.อารมณ์วิปัสสนู 17พ.ย.50 ณ วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซุรี่ สหรัฐอเมริกา

อารมณ์วิปัสสนู ตอนที่ 1 อารมณ์วิปัสสนู ตอนที่ 2 อารมณ์ว […]