ตามรอยอาริยะ รุ่น๖ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ ก.ค. ๕๙

แบ่งปันสิ่งดีๆ

เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ คอร์สตามรอยอาริยะ รุ่น๖ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ ก.ค. ๕๙ ดำเนินการฝึกอบรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท 90% เข้าถึงธรรมและเห็นเส้นทางธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *