ถอดธรรมบรรยายจากคลิป “นวัตกรรมแห่งสติ ๔๐”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *