ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๕

แบ่งปันสิ่งดีๆ

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda

เรื่อง สายดินกันกระแสทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *