ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๒๕”

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ) แสดงธรรม ณ ครุสติสถาน เช้าวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *