ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๑๑”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน เช้าวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *