? ธรรมศาลามหาสติภาวนา ?

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมศรัทธาสร้าง

"โครงการธรรมศาลามหาสติภาวนา"

ที่ วัดพระธาตุแสงเทียน

บ้านปากปาน หมู่ ๗ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

โทร ๐๘๐ ๘๐๖ ๖๘๐๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *