บรรยากาศงานกฐินวัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) ๒๒ พ.ย. ๕๘

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ภาพบรรยากาศงานกฐินวัดดอย จ.แพร่ ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๘ เป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีสติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *