พระธรรมเทศนา ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร

แบ่งปันสิ่งดีๆ

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรมที่วัดพระมหาชนก USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *