พระอาจารย์เอกวุฒิ จากวัดแพร่แสงเทียน เมตตาเล่าถึงชีวิตฆราวาส ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน

แบ่งปันสิ่งดีๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *