ภาพการแสดงธรรม ณ รร.รุ่งอรุณ ๙ ธ.ค. ๕๘

แบ่งปันสิ่งดีๆ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ ๙ ธ.ค. ๕๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *