ภาพกิจกรรมงานอบรม ณ วัดป่าชัยมงคล

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ภาพกิจกรรมงานอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ระหว่าง 1-6 ธันวาคม 2558 ณ วัดป่าชัยมงคล (วัดหนองผักหลอด) บ้านหนองผักหลอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *