ภาพจากคอร์ส ณ สวนธรรมปทุมธานี

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ภาพจากคอร์สเจริญสติ 7 วัน โดยหลวงพ่อมหาดิเรก ณ สวนธรรมปทุมธานี 16 ตุลาคม – 22 ตุลาคม

4518 4513 4512 4501 4498 4497 4496 4495 4494 4492 4491 4490 4489

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *