วัดศรีมงคล Souffelweyersheim มิถุนายน 2557

แบ่งปันสิ่งดีๆ

งานอบรมเจริญสติ วัดศรีมงคล เมือง Souffelweyersheim ประเทศผรั่งเศส วันที่ 1 ถึง 10 มิถุนายน 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *