วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.อารมณ์วิปัสสนู 17พ.ย.50 ณ วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซุรี่ สหรัฐอเมริกา

อารมณ์วิปัสสนู ตอนที่ 1

อารมณ์วิปัสสนู ตอนที่ 2

อารมณ์วิปัสสนู ตอนที่ 3

อารมณ์วิปัสสนู ตอนที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *