เทศนาธรรมวันวิสาขบูชา ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

แบ่งปันสิ่งดีๆ

เทศนาธรรมวันวิสาขบูชา
ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ