วีดีโอ ชีวะประวัติ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

แผ่นดินธรรม ตอนที่ 1 แผ่นดินธรรม ตอนที่ 2 แผ่นดินธรรม ตอนที่ 3 แผ่นดินธรรม ตอนที่ 4 แผ่นดินธรรม ตอนที่ 5 แผ่นดินธรรม ตอนที่ 6

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บให้อยู่ในระบบ wordpress นะครับ

เพื่อให้ง่ายต่อการอัพเดด ผม อดีตผู้ที่เคยอัพเดดเว็บให้ท่านหลวงพ่อ พระพุทธยานันทภิกขุ ได้รับมอบหมายให้อัพเดดระบบเว็บใหม่ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งและอัพเดดข้อมูลเก่านะครับ ขอบคุณครับ