กัลยณมิตร คือ อริยมรรค

กัลยณมิตร คือ อริยมรรค อานนท์ ! ภิกษุผู้ชื่อว่า มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ย่อมเจริญทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคมีองค์แปด โดยอาการอย่างไรเล่า ? อานนท์ ! ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมเจริญทำให้มาก ซึ่งสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ชนิดที่วิเวกอาศัยแล้ว ชนิดที่วิราคะอาศัยแล้ว ชนิดที่ นิโรธอาศัยแล้ว ชนิดที่น้อมไปรอบเพื่อการสลัดคืน. อานนท์ ! อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุผู้มีมิตรดี สหายดี เพื่อนดี เจริญทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคมีองค์แปด. อานนท์ ! ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยาย อันนี้เถิด คือว่า พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แก่ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี, ดังนี้. อานนท์ ! จริงทีเทียว, สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเกิด เป็นธรรมดา […]

หมดหวังท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้

หมดหวังท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิต.. หลายคนคงผ่านบทเรียนแห่งชีวิตมานับไม่ถ้วน.. ทั้งบทเรียนแห่งความผิดหวัง.. บทเรียนแห่งความท้อแท้..แพ้ชีวิต.. บทเรียนแห่งความสำเร็จ.. ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนใด ๆ ก็ตาม.. เมื่อเราเกิดความผิดหวัง…ท้อแท้..ในชีวิต.. เราต้องพยายามปรับใจ..วางใจให้ถูก.. ด้วยวิธีการคิดที่จะปรับเปลี่ยน..ชีวิตของเรา.. ให้มีกำลังใจ..สู้ต่อไป.. ๔ วิธีคิดที่จะสร้างพลังใจให้สู้ คือ.. วิธีที่ ๑ คิดแบบตรงกันข้ามกับความรู้สึกในขณะนั้น เช่น >>>?ถ้าทุกข์ ก็คิดสร้างสุข >>>?ถ้ายากก็คิดแบบง่าย… >>>?ถ้าเกิดปัญหา ก็คิดแก้ปัญหา.. วิธีที่ ๒ คิดแบบสร้างกำลังใจ เช่น >>>?ปลุกปลอบใจตนเอง…ทุกครั้งที่เกิดความท้อแท้..ผิดหวัง >>>?บอกตนเองเสมอว่า..เราต้องทำได้..เราต้องทำได้อย่างแน่นอน.. >>>?เราต้องทำได้แน่นอนที่สุด..ไม่มีคำว่า..ทำไม่ได้.. >>>?ท่องไว้ในใจว่า..ไม่มี ไม่เป็น ไม่เหนื่อย… >>>?.ไม่ทุกข์ ไม่ท้อ ไม่หนี ไม่มีปัญหา… วิธีที่ ๓ คิดแบบมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว.. >>>?หากยังไม่ประสบความสำเร็จ.. >>>?ก็จะไม่เลิก ลด ละ ความเพียรพยายาม.. >>>?จงสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จ.. >>>?แม้จะเป็นวินาทีสุดท้ายของลมหายใจก็ตาม.. วิธีที่ ๔ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก.. >>>?มองปัญหาออก..แก้ปัญหาเป็น.. […]