…เทียนธรรมจาริก…

      อาจาริยบูชา “๑๐๑ ปี ชาตกาล? หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติ ๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕       เดินเจริญสติจากถิ่นฐานบ้านเกิด ………? สู่เชิงตะกอน  

ถึง…..สมาชิกชาวกระดานสนทนาธรรม…..

  ด้วยทางชมรมคนเพียรในเฟซบุ๊คและเว็ปไซต์วัดป่าพุทธยานันโท ร่วมกับโครงการสื่อเฉพาะกิจงาน ๑๐๐ปีชาตกาลของหลวงพ่อเทียน ได้จัดทำหนังสือ “ลืมตาเคลื่อนไหว…ใจฮู้ซื่อๆ คือ… หลวงพ่อเทียน” และวารสารเฉพาะกิจ “ฮู้ซื่อๆ ” ฉบับพิเศษ ปิดงานโครงการอาจาริยบูชา ๑๐๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕ เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ พระภิกษุสงฆ์ วัดต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ญาติธรรมและผู้สนใจทั่วไป…     ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญธรรมทานจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้ ตามกำลังทรัพย์ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ท่านจะได้รับหนังสือที่ระลึกในงานนี้ท่านละ ๒ เล่ม โดย?? โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ….. “วัดทับมิ่งขวัญเพื่อการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ” ในนามของ:? รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน ธนาคารทหารไทย สาขาติวานนท์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๑๑-๒-๑๔๒๔๑-๗ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ต้องการ หนังสือเป็นจำนวนมากและใบอนุโมทนา โปรดติดต่อพร้อมกับแจ้งชื่อและที่อยู่มายัง… คุณสมคิด มหิศยา เลขานุการโครงการ ๑๐๐ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ […]

จากใจ…

หนังสือ?? “?? ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ … คือ …หลวงพ่อเทียน “???? เขียนโดย ? ?? พระพุทธยานันทภิกขุ?? จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็น? พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและอาจริยบูชา??? แด่??? หลวงพ่อเทียน? จิตฺตสุโภ?? ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติ? ? ? และเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อมหาดิเรก มีอายุครบ ๖๐ ปีเมื่อ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔? คณะลูกศิษย์จึงพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจกัน จัดหาทุนทรัพย์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ?แจกเป็นธรรมทานเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ อุทิศตนเองอย่างจริงใจและจริงจัง ในงานเผยแพร่สืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนา? พร้อมทั้งอบรมศิษยานุศิษย์จำนวนมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลวงพ่อท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีเมตตา ใจดี สนใจเรื่องสุขภาพกายและใจ ห่วงใย? และคอยให้กำลังใจในการปฏิบัติ ?คอยเฝ้าติดตามอยู่ห่างๆตลอดเวลา ?การพูดและการสอนของท่านนุ่มนวลและลุ่มลึก ?อะลุ่มอล่วย ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ?ให้ทดลองเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองก่อน จะไม่ชี้แนะว่า? ทำแบบนี้ถูก แบบนี้ไม่ถูก? สามารถพูดคุย […]