กำหนดการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย หลวงพ่อมหาดิเรก

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ วันที่ ๑๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕???????? อบรมกลุ่มคณะพยาบาล จากโำรงพยาบาลศรีนครินทร์ ………………………………???????????? ณ วัดถ้ำแสงเทียน อ.ภักดีชุมพล?? ชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม? ๒๕๕๕??? กิจกรรม “มอบรักด้วยธรรม” ครั้งที่ ๓๒ เวลา ๐๘.๐๐ -? ๑๖.๐๐ น.????????????????? ณ? ห้องประชุม ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า ………………………………????????????? โรงพยาบาลศรีนครินทร์?? ขอนแก่น วันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม? ๒๕๕๕???????? วัดพระธาตุแสงเทียน? อ.เด่นชัย? แพร่ วันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน? ๒๕๕๕?????????? วัดแพร่แสงเทียน? อ.ร้องกวาง แพร่ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มอบรักด้วยธรรม” ครั้งที่ ๓๒

?? ขอเชิญญาติธรรมชาวขอนแก่นและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม “มอบรักด้วยธรรม” โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ? ห้องประชุม ๘๙ พรรษาสมเด็จย่าฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น? ? กรุณาแจ้งชื่อและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ … โทร : ๐๘๓- ๔๐๙๓๙๙๙ หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

::: กำหนดงานอบรม ปีพ.ศ.๒๕๕๕ :::

***สายงานการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน*** ๕-๑๑ มี.ค. วัดศรีสุมังราม อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ (๐๘๕-๐๑๒๗๔๑๗) ๘-๑๕ มี.ค. วัดเทพนิมิต อ.บ้านฝาง ขอนแก่น (๐๘๙-๒๗๙๐๕๘๖) ๙-๑๕ มี.ค. วัดภูเขาธรรม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ (๐๘๗-๗๗๙๐๓๗๙) ๑๕-๒๒ มี.ค. วัดป่าอกาลิโก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ (๐๘๑-๐๖๔๑๒๗๕) ๒๓-๓๐ มี.ค. วัดโนนสูงสะอาด อ.เมือง ชัยภูมิ (๐๘๑-๑๕๘๔๔๐๒) ————– ๑-๘ เม.ย. วัดโพนทอง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ (๐๘๑-๐๖๘๕๗๘๙) ๔-๑๑ เม.ย. วัดป่าโสมพนัส อ.พนัสนิคม สกลนคร (๐๔๒-๙๘๑๐๐๐) ๑๘-๒๔ เม.ย. วัดป่าหนองกุง อ.ภูเวียง ขอนแก่น (๐๘๕-๗๕๐๙๑๓๕) ๒๔-๓๐ เม.ย. วัดไตรประสิทธิ์ อ.เมือง ขอนแก่น […]

…ถวายหนังสือ…

เนื่องในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ได้ทำการน้อมถวายหนังสือ “ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ… คือ หลวงพ่อเทียน…” แด่…หลวงพ่อมหาดิเรก… จัดทำโดยคณะทำงานสื่อเฉพาะกิจ ๑๐๐ ปีชาตกาลและคณะลูกศิษย์ในชมรมคนเพียรและกลุ่ม ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียนในเฟซบุ๊ก ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หมายเหตุ จะจัดส่งหนังสือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจจะไปรับหนังสือได้ ในวันเสาร์ที่๑๐ หรือวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนานี้ ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส หรือจะส่งชื่อ-ที่อยู่มาที่ Phakhamon Suraditnan: facebook