หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เดินทางกลับประเทศไทย

  หลวงพ่อมหาดิเรก? พุทธยานันโท ได้เดินทางกลับจากอเมริกาสู่ประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลวงพ่อท่านได้มาจำพรรษาที่ วัดพระธาตุแสงเทียน บ้านปากปาน อ.เด่นชัย? แพร่ _/|_??? _/|_??? _/|_

การอบรมเจริญสติ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

หลวงพ่อมหาดิเรก? พุทธยานันโท จะนำญาติธรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส? อินทปัญโญ? กรุงเทพฯ ไปปฏิบัติต่อยอดเก็บอารมณ์เข้ม ณ วัดถ้ำแสงเทียน บ้านหนองใหญ่ อ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ระหว่างวันที่่ ๑๐ -๑๗ กันยายนนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา แด่? …? หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ?? …