สมัครคอร์สเก็บอารมณ์ต่อเนื่อง ของคณะผู้ปฏิบัติ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๑-๑๕ พฤศจิกายน คอร์สเก็บอารมณ์ต่อเนื่อง ของคณะผู้ปฏิบัติ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ณ วัดพระธาตุแสงเทียน สอบถาม คุณหมอพรทิพย์: ๐๘๗-๐๗๙๙๑๒๘ กำลังโหลด…

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ?อบรมเจริญสติเจริญปัญญา?

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๒๘ ตุลาคม -๗ พฤศจิกายน อบรมเจริญสติเจริญปัญญา ณ วัดแพร่แสงเทียน สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖ หรือ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙ ใบสมัคร กำลังโหลด…

มหากฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขอเชิญ สมาชิกชาวเว็บพุทธยานันโท ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี เพื่อสมทบสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระธาตุเจดีย์ ?และบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ ในรูปเหมือนแกะสลักหิน โดย ?หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ผู้นำในการก่อสร้าง ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)? บ้านปากปาน ?อ.เด่นชัย ?จ.แพร่ ด้วย ดร.ถาวร มาต้น ?อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์? มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คุณวิรัช วงศ์สินสังวร พร้อมคณะญาติธรรม มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสาธุชนผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระธาตุเจดีย์ ?โดยบริเวณรอบองค์พระเจดีย์ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสายงานหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับเก็บรวบรวมชีวประวัติ และผลงานต่างๆ ของหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ ตลอดจนใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ภายในพระธาตุเจดีย์ประกอบด้วย ๑. พระประธานแกะสลัก ปางปฐมเทศนา? ขนาดหน้าตัก ๑ เมตร ๒. รูปเหมือนแกะสลักของหลวงพ่อเทียน พร้อมท่านั่งสร้างจังหวะมือ ๑๔ จังหวะ เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ในวาระครบรอบ […]