โปรดญาติธรรม ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

    หลวงพ่อมหาดิเรก?? พุทธยานันโท เมตตาให้ธรรมะและอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ณ? พระอุโบสถ?? วัดเวฬุราชิน บางยี่เรือ ? กรุงเทพมหานคร

ภาพความสามัคคีของคณะพระภิกษุสงฆ์กลุ่ม “แสงเทียน” นำโดย พุทธยานันทภิกขุ

คณะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจากวัดแพร่แสงเทียน วัดถ้ำแสงเทียนและวัดพระธาตุแสงเทียน นำโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท กำลังขะมักเขม้นช่วยกันก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ และปรับปรุงสถานที่ โดยร่วมกันสร้างศาลาหญ้าคา เพื่อให้เสร็จทันก่อนงานกฐินมหาสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ. _/|_? _/|_? _/|_    

อนุโมทนาบุญกฐินมหาสามัคคี วัดพระธาตุแสงเทียน แพร่

                      หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ชาวเว็บพุทธยานันโทและชาวชมรมคนเพียร ขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้สละปัจจัยตามกำลัง ร่วมบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสายงานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ พร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับเก็บรวบรวมชีวประวัติ และผลงานต่างๆของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ตลอดจนใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ประกอบด้วย ๑. พระประธานแกะสลัก ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๑ เมตร ๒. รูปเหมือนแกะสลักของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ พร้อมท่านั่งสร้างจังหวะมือ ๑๔ จังหวะ เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ในวาระครบรอบ ๑๐๑ ปี ชาตกาล ของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ในปีพ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป จึงใคร่ขอเรียนเชิญญาติธรรมและกัลยาณมิตรที่นับถือทุกท่าน ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพและร่วมทอดถวาย ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. […]

แนะนำหนังสือใหม่!!!

  “ภาวนาให้เป็นสุข พ้นทุกข์ด้วยสติ” เขียนโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท จัดพิมพ์โดย? สำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอร์น (ธรรมะ) เริ่มออกวางจำหน่ายในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายนนี้ ตามร้านหนังสือทั่วไป