ธรรมกิจในสหรัฐอเมริกา ของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ? คณะพระภิกษุสงฆ์ของวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส เข้าเก็บอารมณ์เข้มชุดแรก ๓ รูป คือ หลวงพ่อมหาดิเรก พอจ.ชานันธรรมและพอจ.ไพเดช ๒๘ กุมภาพันธ์?? พระภิกษุสงฆ์ชุดที่ ๒ คือ พอจ.อภัยและพอจ.ชัยยันต์ เดินทางไปเก็บอารมณ์นอกสถานที่ ตามกำหนด ๗ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๗ มีนาคม ?ด้วยคุณกุ้งจากลอสแอนเจลิสได้มีจิตศรัทธา ถวายบ้าน Emty Houseและบ้านอโยธยา เพื่อใช้เป็นสถานที่เพื่อเก็บอารมณ์เข้ม พร้อมกลุ่มคุณหมอแห่งโพธิธรรมและกลุ่มญาติธรรมจาก San Diego ได้เข้าร่วมเก็บอารมณ์เข้มด้วย โดยมีคุณสมพรและคุณถวิล เป็นแม่ครัว ๘-๑๔ มีนาคม ? ? พระภิกษุสงฆ์ชุดที่ ๑ เข้าเก็บอารมณ์ต่อ ๑๕-๑๘ มีนาคม ???งานกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ๑๘-๒๕ มีนาคม ??? พระภิกษุสงฆ์ชุดที่ ๒ เข้าเก็บอารมณ์เข้มต่อ ณ […]