พระอุโบสถวิหารธรรมใหม่ของวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส

กำหนดการวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถวิหารธรรมหลังใหม่ ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม โดย? พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขัณติโก ) เจ้าอาวาส วัดหนองแวงพระอารามหลวง? ขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ _/|_ _/|_ _/|_ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

พิธีปิดงานอบรมปฏิบัติธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

หลวงพ่อมหาดิเรก กล่าวปิดงานและให้โอวาท อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง กล่าวให้ข้อคิดในวันปิดงาน พิธีกล่าวขอขมาขอลาโทษ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง รับมอบของที่ระลึกจากหลวงพ่อมหาดิเรก คณะญาติธรรมถ่ายภาพที่ระลึกกับ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ? พระภิกษุสงฆ์ทำภัตตกิจ ?เป็นอันเสร็จพิธี ในเวลา ๑๑.๔๕ น.

อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๖-๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส

?การกระทำต้องทำให้ถึงธรรม ? ?? พืชพันธุ์แห่งโพธิของเรามีอยู่??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? วิธีการเพาะปลูกเราก็รู้อยู่? ขาดแต่เพียงการลงมือปฏิบัติจริงเท่านั้น  

เสียงธรรมจากเมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๑. ๒๕? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๒. ๒๖? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๓. ๒๖? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๔. ๒๗? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๕. ๒๗? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๖. ๒๘? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๗. ๒๘? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๘. ๒๙? มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๙. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ _/|_ _/|_ _/|_ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๖-๑๓ เมษายน ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส รัฐเนวาดา

กำหนดการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท และอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง เป็นวิทยากร ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน เตรียมเข้าที่พัก ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล ๑๓.๐๐ น. เปิดปฐมนิเทศ/ปฏิบัติธรรม ๑๗.๓๐ น. พัก/ดื่มน้ำปานะ ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม/ทำวัตร/ฟังบรรยายธรรม ๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก วันที่ ๗-๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า/โยคะ/ฟังธรรม ๐๗.๐๐ […]