ปฏิบัติธรรม ณ สวนแสงอรุณ

?[ลงทะเบียนออนไลน์] ปฏิทินปฎิบัติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (๑) ระยะเวลา ๗ วัน ๗ คืน วันอังคารที่ ๑๑ ? วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ติดต่อคุณโชติกา นิตยนันท์ โทรศัพท์ ๐๘๓-๐๖๘-๒๗๑๒ , ๐๘๖-๓๔๐-๒๙๐๐ , ๐๒-๔๙๐-๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๒ แฟกซ์.๐๒-๔๙๐๔๗๔๑ อีเมล์ : admin@arsomsilp.ac.th Website : www.arsomsilp.ac.th Facebook:?https://www.facebook.com/arsomsilp

งานสัมนาเครือข่ายเอเชีย-แปซิฟิก

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ได้เข้าร่วมสัมนาเรื่องการศึกษาแบบองค์รวม ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ นำโดย รศ.ประภาภัทร นิยม? ผู้อำนวยการโรงเรียน “รุ่งอรุณ”

ไฟล์เสียงธรรมเทศนาของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

04. รูปนามแบบเคลื่อนไหว 06. สติสัมปชัญญะพาให้เกิดปัญญาได้ 07. รูปนามที่สามารถแก้วิปัสสนูได้ 08. การเปลี่ยนสมมุติให้เป็นปรมัตถ์ 09. วิธีเปลี่ยนกิเลสให้เป็นกระแสปัญญา 10. มาริสาธรรม 11.ทำไมต้องเคลื่นไหว เย็น 25 มีนาคม 2556 12.ทวนกระ แสจิตคือการผจญมาร เช้า 26 มีนาคม 2556 13. การเริ่มต้นที่ถูกก็สำเร็จได้ทุกขณะ เย็น 26 มีนาคม 2556 14. การเห็นทุกข์คือการเห็นการเคลื่อนไหว เช้า 27 มีนาคม 2556 15. เห็นความคิดก็เห็นเหตุเกิดทุกข์ เย็น 27 มีนาคม 2556 16. การเก็บอารมณ์คือการเฝ้าดูตนเองอย่างเข้มข้น เช้า 28 มีนาคม 2556 17. เจริญสติแบบชานันธรรม เย็น 28 มีนาคม 2556 18. สติคือจิตเดิมแท้ของเรา […]

กำหนดเดินทางกลับประเทศไทยของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

                หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคมนี้ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ขอขอบพระคุณสถาบันอาศรมศิลป์ ทึ่อำนวยความสะดวกจัดรถรับส่งและที่พัก _/!_ _/!_ _/!_ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สติในทัศนะของคุณหมอคงศักดิ์

สติ – กุญแจไขชีวิต นพ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร หากถามชาวอเมริกันถึงคำว่า ?สติ? กว่า 95% จะตอบว่าไม่รู้จักคำนี้ กระนั้นก็ดี ปัจจุบันได้มีความตื่นตัวในวงการจิตวิทยาและจิตแพทย์ในสหรัฐ ถึงวิธีบำบัดลดปัญหาความกดดัน (Stress Management/Stress Reduction) ด้วยการใช้สติ (Mindfulness) มากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ใช้ช่วยลดความเครียดของพ่อแม่ของเด็กที่เป็นโรคขาดความตั้งใจ (ADS or Attention Deficit Syndrome) ตลอดถึงการเริ่มใช้สติบำบัดรักษาโรคบางโรค เช่น Fibrositis หรือ Fibromyalgia ซึ่งมีอาการปวดเมื่อยทั่วตัวเรื้อรัง เป็นต้น แม้แต่วงการแพทย์โดยทั่วไป แต่เดิมเมื่อ 10-15 ปีก่อน เห็นเรื่องการเจริญสมาธิเป็นเรื่องเหลวไหล แต่ปัจจุบันกลับให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และแพทย์จำนวนมากยอมรับว่า การเจริญสมาธิ (Meditation) มีประโยชน์ มีบทบาทและสามารถนำมาช่วยในการบำบัดรักษาผู้ป่วยได้ ตัวอย่างที่สำคัญและทำได้ผลมาก คือ Dr. Jon Kabat-Zinn ผู้อำนวยการศูนย์รักษาขจัดความเครียดแก่ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Director, Stress Management Center) ที่ […]