อบรมเจริญสติเจริญปัญญา

อบรมเจริญสติเจริญปัญญา ณ วัดแพร่แสงเทียน วันที่ ๑-๖ ธันวาคม สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖ หรือ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙? ? กำลังโหลด…