ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี น้อมถวายปัจจัยบุญเพื่อการก่อสร้าง “ศาลามหาสติภาวนาวิหาร”

~:~ ชาวชมรมคนเพียร ~:~ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี น้อมถวายปัจจัยบุญเพื่อการก่อสร้าง “ศาลามหาสติภาวนาวิหาร” ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย แพร่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๐๙.๕๙ น.) ขณะนี้การจัดสร้างศาลาดังกล่าวยังขาดปัจจัยบางส่วน ทางสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ จึงขอรับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในปีนี้ ขอทานกุศลทั้งปวงที่ท่านตั้งใจบำเพ็ญนี้ จักเป็นมหานิสงส์และจงเป็นพลวปัจจัย โปรดอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวปฏิบัติธรรมถึงความบรรลุมรรคผลนิพพาน เทอญ ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระพุทธยานันทภิกขุ (Deva Nanda) ประธานกรรมการ : รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม คณะกรรมการ : สมาชิกชมรมคนเพียร  คุณหมอพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน   คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่… ชื่อบัญชี คุณถนอมจิต พุทธมาจารย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ […]