ธรรมสาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

~:~   ธรรมสาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท   ~:~ ในโอกาสที่จัดคอร์สอบรมเจริญสติครั้งสุดท้ายของปีนี้ ก่อนปิดการอบรม ทางกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติ นำโดยคุณมาลีและคณะ ได้มีศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ โดยหล่อเป็นทองเหลืองพร้อมท่านั่งยกมือ 15 จังหวะ เพื่อนำไปสถิตย์ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานของ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ จึงขอเชิญชวนญาติธรรมเจริญสติแนวเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสร่วมบ่อบุญการก่อสร้างศาสนวัตถุถาวร เพื่อเป็นปูชนียสถานสำคัญทางศาสนาสืบไป สามารถร่วมบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ดร.ถาวร มาต้น ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5100904429 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่และสำเนาการโอนเงิน เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรได้ที่… Tavorn Maton (fb) มือถือ 081-888-2599