เจริญสติเพื่อบายสีสู่ขวัญให้กับตัวเองที่วัดพระธาตุแสงเทียน

เจริญสติเพื่อบายสีสู่ขวัญให้กับตัวเอง ตามประเพณีสงกรานต์แบบสมมุติ แต่เรากลับเปลี่ยนให้เป็นการทำบายสีสู่ขวัญ แบบปรมัตถ์หรือธรรมาธิษฐาน มาถึงวันที่ 14 แล้ว ได้อารมณ์กันดีมาก วันนี้เราพากันอธิษฐานปิดวาจาทั้งวัน เรียกว่าเก็บอารมณ์แบบสี่มิติ คือ ปิดกาย วาจา ใจ ให้เหลือแต่สติสัปชัญญะ เป็นตัวนำ ภาพกิจกรรมตอนเช้าวันนี้ เราเก็บอารมณ์สติแบบเข้มสามวัน เก็บสติแบบสบายๆสี่วัน วันที่ 15 พรุ่งนี้เป็นการทำพีธีสู่ขวัญบายสีตามสมมุติภาคเหนือต่อไป

ประกาศของบ้านออนไลน์ พุทธยานันทะ ฉบับที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน กลุ่มสมาชิกชมรมคนเพียร และสมาชิกเครือข่ายบ้านออนไลน์พุทธยานันทะ ได้มาเป็นเจ้าภาพจัดงานวิปัสสนาอุทิศ ให้กับพระอาจารย์มหาบัวทอง พุทธโฆสโก ที่วัดโพนทอง บ้านหนองแก อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ โดยทางกลุ่มร่วมกันลงขันเป็นเจ้าภาพในงานนี้ เพื่อรำลึกถึงคุณของท่านเป็นพระองค์แรก ที่ได้นำเอาธรรมะหลวงพ่อเทียน ออกมาเผยแพร่แก่สาธารณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 จนมาถึงเรายุคปัจจุบัน ถ้าขาดท่าน ไม่ทราบว่าธรรมะแบบ หลวงพ่อเทียนจะเดินทางมาถึงเราหรือไม่? ดังนั้น เมื่อท่านมรณภาพลงด้วยอายุ 75 ปี พรรษาที่ 26 เราจึงพร้อมใจกันจัดการถวายฌานปกิจสลายร่างให้ท่านในวันที่ 7 เมษานี้ ก่อนสลายร่าง เราจัดวิปัสสนาอุทิศให้ท่านก่อน 7 วัน ตามแนวทางที่ท่านเคยทำการปฏิบัติมากับหลวงพ่อเทียน การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เราทำงานร่วมกับวัดโพนทอง โดยมีหลวงพ่อบุญธรรม เป็นประธานในงาน และงานนี้ พระพุทธยานันทะเป็นแม่งานฝ่ายดำเนินการภาคภาวนาเจ็ดวัน มีคุณหมอพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน เป็นประธานฝ่ายดำเนินการทางสื่อสารพิมพ์ และมีวัดในกลุ่มวัดแพร่แสงเทียน เป็นฝ่ายช่วยอุปถัมภ์ร่วมกับทางวัด โดยเราจะลงขันกันค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ดังนั้น ตอนนี้ วันนี้ งานเริ่มแล้ว […]