รีทรีทที่ชิคาโก

บรรยากาศรีทรีทที่ชิคาโก เย็นวันนี้ ฝึกเดินจงกรมแบบธรรมวิจัย ได้ความเข้าใจวิปัสสนาญาณได้อย่างชัดเจน และนำไปประยุกต์ใช้ในทุกๆกรณี ในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกียะและโลกุตตระ คงจะถือเป็นแบบอย่างในการเปิดอบรมในที่อื่นๆต่อไปด้วย

ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ที่วัดธัมมาราม ชิคาโก้

29 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท 7059 w. 75th Street Chicago, IL 60638 Tel. (773) 516-0277, (312) 320-0180

เจริญสติ เพื่อบายศรีสู่ขวัญ

เจริญสติ เพื่อบายศรีสู่ขวัญให้กับตัวเอง ตามประเพณีสงกรานต์แบบสมมุติ แต่เรากลับเปลี่ยนให้เป็นการทำบายศรีสู่ขวัญ แบบปรมัตถ์หรือธรรมาธิษฐาน มาถึงวันที่ 14 แล้ว ได้อารมณ์กันดีมาก วันนี้เราพากันอธิษฐานปิดวาจาทั้งวัน เรียกว่าเก็บอารมณ์แบบสี่มิติ คือ ปิดกาย วาจา ใจ ให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะ เป็นตัวนำ ภาพกิจกรรมตอนเช้าวันนี้ เราเก็บอารมณ์สติแบบเข้มสามวัน เก็บสติแบบสบายๆสี่วัน วันที่ 15 เป็นการทำพีธีสู่ขวัญบายศรีตามสมมุติภาคเหนือต่อไป

หอจดหมายเหตุ (๑)

มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติมากจนเกือบจะล้นห้อง ผู้ใหม่และผู้เก่าอย่างละครึ่ง หลวงพ่อแนะเคล็ดลับ ให้ได้ผลรวดเร็วอย่างพระสารีบุตร ผู้เลิศด้วยปัญญา ตามเทคนิค “เวทนาปริคคหสูตร” โดยการปรับเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรู้เท่าทัน ขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ให้รู้เท่าทันเวทนาหนัก ที่ค่อยๆ จางลง และเวทนาเบา ที่ค่อยๆ เข้ามาแทนที่ ผู้ปฏิบัติหลายท่านกังขา “ปกติแค่ยกมือสร้างจังหวะก็อายพอแล้ว นี่ยังต้องคุกเข่าและยืนสร้างจังหวะอีก” แต่ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นผู้ที่ใกล้จะบรรลุธรรมได้ ผู้ปฏิบัติทุกท่านต่างแหวกม่านความจำเจ และความง่วงเหงาหาวนอน ได้สำเร็จ ด้วยการคุกเข่า และยืนสร้างจังหวะ อย่างเบิกบาน ดั่งบัวพ้นน้ำ ขออนุโมทนา สาธุ รายงานการเจริญสติที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ๙ – ๑๐ พ.ค. ๕๘ ดำเนินการสอนโดย Deva Nanda

สรุปคอร์สเจริญสติ ณ สวนพฤกศาสตร์ภาคใต้

ทางชมรมคนเพียรได้มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อสติ จำนวน 5,700 บาทแก่คุณต้นกล้า ผู้นำทีมจัดคอร์สเจริญสติ เจริญวิปัสนาเป็นครั้งแรก (ค่าอาหารวันละ 2 มื้อ รวม 120 บาท และค่าที่พักคืนละ 50 บาท) จากการรายงานผลปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งใหม่และเก่า ตั้งแต่ 1-7 พฤษภาคม นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย อีกทั้งยังได้จัดตั้งแกนนำกลุ่มสมาชิกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียนทางภาคใต้ขึ้น โดยให้มีการจัดคอร์สแบบนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงขอโอกาสนี้น้อมกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ที่เมตตามาเป็นพระวิทยากร บริหารจัดการ วางแผนรูปแบบดำเนินการที่เป็นปัจจุบันทันกาล ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศและของผู้ปฏิบัติ เพื่อความตื่นรู้ เบิกบานและสติปัญญา ที่จะนำมาแก้ไขทุกขเวทนาทางกายและใจ จึงขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความตั้งใจและเจตนาอันบริสุทธิ์ ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี