สัจจะแห่งชีวิตจิตใจ

ภาคที่ 1   สัจจะแห่งชีวิตจิตใจ   ทุกอย่างในโลกทั้งหมด มันเริ่มต้นที่เรามีชีวิตจิตใจ เพราะมีเราจึงมีโลก เพราะมีโลก เราจึงเป็นศูนย์กลางของสิ่งมีชีวิต ถ้าไม่มีชีวิตของเราเกิดขึ้น ไฉนเลยจะรู้ได้ว่า โลกนี้มีอยู่จริง   รากเหง้าดั้งเดิมของชีวิตจึงประกอบด้วยสิ่ง 2 สิ่ง คือชีวิตกับจิตวิญญาณ ที่ทั่วไปเรียกว่า กายกับใจ หรือรูปกับนาม ธรรมชาติของสองสิ่งนี้ต้องมีที่มาหรือประวัติศาสตร์ ว่ามันเป็นมาอย่างไร หรือเป็นผลผลิตออกมาจากอะไร?   เบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราจะนิยามชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบัน จะไม่สืบสาวไปไกลถึงอดีตอนาคตอันยาวไกลของมัน ดังนั้น เราจึงตั้งต้นที่ว่ารูปกับนาม หรือกายกับใจ มันเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวกัน คือ “จิตวิญญาณ”   เมื่อจิตวิญญาณ ให้กำเนิดชีวิต จึงเรียกมันใหม่ว่า “ชีวิตจิตใจ” แล้วจิตวิญญาณของแต่ละคน ได้ก่อเกิดมาจากพลังงานของธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “กรรมหรือมโนกรรม” นั้นคือการเกิดและการดับของธรรมชาติภายใน   พลังงานส่วนนี้ ดั้งเดิมกำเนิดมาจากอะไร? เราจะไม่ย้อนหลังไปไกลกว่านี้ ความจริงขั้นปรมัตถ์กล่าวว่า พลังงานธรรมชาตินี้ ดำรงอยู่ได้ เพราะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา การเคลื่อนไหวนี้เอง ทางพุทธศาสนาให้นิยามว่า “การเกิดดับ”   ธรรมชาติของพลังส่วนนี้ […]

สติปัฏฐานสี่แบบเคลื่อนไหว

เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ในการรีทรีทครั้งนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสูตร ทั้งที่เป็นวิธีการของหลวงพ่อเทียนและที่เป็นตำรา ผสมผสานกันไป เพราะที่แล้วมา ส่วนใหญ่ปฏิบัติกันแบบไม่เข้าใจ เมื่อขาดความเข้าใจ การนำไปใช้ ก็ไม่ถูกต้อง เกิดความไม่มั่นใจ การปฏิบัติก็ไม่เข้มแข็ง ความก้าวหน้าก็ไม่เกิด ตัวอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็ไม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เรื่องของการทำความเข้าใจหรือสัมมาทิฏฐิ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องทำให้ชัดเจนไว้ สำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติ วิธีการของหลวงพ่อเทียน กับสติปัฎฐานสี่แบบเคลื่อนไหว กับสติปัฎฐานสี่แบบตัวบท ต้องดำเนินไปด้วยกันอย่างผสมผสานกลมกลืน หากเราปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว โดยไม่เข้าใจสติปัฎฐานสูตร เหมือนกับเราเดินทางโดยใช้แผนที่ของเราเอง ไม่ใช่แผนที่สากล มันไม่สามารถให้ทิศทางที่ถูกต้อง เราอาจจะหลงทางได้   อานิสงส์จากการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ถูกต้อง ในสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดตอนเช้า บอกว่าหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียว “เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา” เมื่อเดินทางนี้ทางเดียวแล้ว จะได้อานิสงส์พบกับผลที่จริงๆ ๕ ประการ คือ ๑. สัตตานัง วิสุทธิยา เป็นหนทางที่นำพาสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่ความบริสุทธิ์ ๒. โสกะปริเทวานัง สะมะติกะมายะ ทำให้ก้าวพ้นความโศกเศร้าร่ำไรต่าง ๆ ๓. ทุกขะโทมะนัสสานัง […]

กำหนดการงานทอดกฐินวัดดอย ๒๒ พ.ย. ๕๘

⊙ กำหนดการงานทอดกฐิน ประจำปี 2558 ⊙ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) 119/3 บ้านปากปาน ม.7 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขอเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ปีนี้ทางวัดพระธาตุแสงเทียน ได้กำหนดวันทอดกฐิน คือ วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 เวลา 10.00 น. วัตถุประสงค์ของการทอดกฐินประจำปีนี้ มีดังต่อไปนี้ 1) เพื่อถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาครบไตรมาสในอาวาสนี้ ตามหลักของภิกษุที่ทรงบัญญัติไว้ว่า ในอาวาสใดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน พึงได้รับอานิสงส์การจำพรรษา ซึ่งในพรรษานี้มีพระสงฆ์เข้าจำพรรษา รวม 9 รูป 2) เพื่อนำบริวารกฐินของท่านเจ้าภาพ ซึ่งเป็นจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจากถวายพระสงฆ์แล้ว ไปบูรณะซ่อมสร้างเสนาสนะสงฆ์ ซึ่งปีนี้ทางวัดได้ทำโครงการซ่อมสร้างเสนาสนะสงฆ์ที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จถึง 7 รายการ คือ ก. แทงค์น้ำฝน […]