ดอยสะโงะ ๒๓-๓๐ พ.ย. ๕๙

ประมวลภาพการฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ โดยพระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, Deva Nanda ณ ดอยสะโงะ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓-๓๐ พ.ย. ๕๙

ปฐมาจารย์เซนแห่งประเทศสยาม ตอนที่ ๓

อนุปัสสนาหรือพิจารณากันแน่? นักปฏิบัติต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนก่อน ตามหลักสติปัฏฐานสูตร ท่านก็บอกให้เจริญกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา คือ ให้เฝ้าดูหรือตามดูกาย เฝ้าดูเวทนา เฝ้าดูจิต เฝ้าดูอารมณ์ ตามดูหรือเฝ้าดู มิใช่พิจารณาดูหรือคิดดู ว่ากันตามหลักสูตรทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ เดี๋ยวจะว่าทิ้งหลักของพระพุทธเจ้า ตามดูกายส่วนไหนบ้าง ท่านกำหนดให้ตามดูทั้งหกส่วน แต่ก็ดูแบบรวมๆ มิใช่แยกส่วนดู แต่ตามหลักทฤษฎีท่านก็ต้องเขียนไว้แบบนี้ 1.ให้ตามดูลมหายใจ 2.ให้ตามดูอิริยาบถ 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 3.ให้ตามดูการเคลื่อนไหวส่วนย่อยทุกส่วนของกายคือ คู้ เหยียด เคลื่อนไหว สร้างจังหวะ เดินจงกรม เหลียวซ้ายและขวา เป็นต้น 4.ให้ตามดูธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ 5.ให้ตามดูอาการ 32 ในตัวของเรา 6.ให้ตามดูอสุภะ ความสกปรกของร่างกายเรา วิธีตามดูกายานุปัสสนา ด้วยวิธีตามลมหายใจในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องนั่งดูแบบพุทโธ แบบสัมมาอรหัง หรือ ยุบหนอ พองหนอดอกนะ […]

หอจดหมายเหตุฯ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ๑๒-๑๓ พ.ย. ๕๙

ประมวลภาพการเจริญสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ดำเนินการสอนโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda, และหลวงพ่อกสินธุ์ อนุภัทโท เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีภัตตาคารสีฟ้า เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน สำหรับผู้ปฏิบัติทุกท่านที่ลงทะเบียน สาธิตวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว http://206.189.36.164/?page_id=2702  

กฐินสามัคคี ๖ พ.ย. ๕๙

กฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) บ้านปากปาน อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มียอดรวมหนึ่งล้านห้าแสนบาท

เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ความคิดทำให้เกิด แก่ เจ็บ ตาย ถ้าเราต้องการจะพ้น จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เบื้องต้นเราต้องเห็นก่อนว่า สังขารนี้มันเป็นทุกข์ เมื่อเราศึกษามันจริงๆ แล้ว เราจะดับเหตุแห่งการเกิดได้ เหตุเกิดจากใจที่ชอบคิดปรุงแต่ง ไปชอบสิ่งลวงไม่ชอบความจริง ถ้าใจเราอยู่แต่กับปัจจุบัน ใจจะออกไปปรุงแต่ง เป็นอดีตอนาคตไม่ได้เลย มันจะเห็นแต่สภาวะ ที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น เวลาที่ความคิดเกิด แล้วเราจัดการมันไม่ได้ เรายังคงทำกรรม และรับวิบากกรรม ตามความอยาก ต่อให้เราเบื่อชีวิต ไม่อยากเกิดแค่ไหน เราก็ต้องเกิด เพื่อทุกข์ซ้ำซาก ตายแล้วตายเล่าอยู่ต่อไป นั่นเป็นเพราะเราหาเหตุ แห่งการเกิดไม่เจอ พระพุทธเจ้าจึงเน้น ให้อยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้ทันอดีตอนาคต เรื่องนี้มีคนบางคนเท่านั้น ที่สัมผัสได้ คือคนที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้จริง ๆ เราเสียเวลาในชีวิต ไปกับเรื่องไร้สาระมามากแล้ว เรามาสละเวลาให้กับ การศึกษาความจริงกันเถิด ความร้อนของรูปธรรม และนามธรรม นามรูปคือความอยาก หรือตัณหาทั้ง ๓ ระดับ (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) เมื่อก่อตัวขึ้นในใจ ก็ขยายผลออกไปเรื่อยๆ […]

วัดพระธาตุหัวฝาย อ.แม่สอด ตาก ๒๕-๓๑ ต.ค. ๕๙

คอร์สเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ณ วัดพระธาตุหัวฝาย อ.แม่สอด ตาก ๒๕-๓๑ ต.ค. ๕๙ โดย พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, Deva Nanda รีทรีทที่แม่สอด คณะธัมมสังคีต ได้สถานที่ๆอบรมยอดเยี่ยมมากๆ เพราะปฏิบัติเจริญสติเฉพาะพระพักตร์หลวงพ่อหยกขาว ที่ทางวัดพึ่งเปิดตัวให้กลุ่มเราได้สักการะเป็นครั้งแรกนั้นเอง นับว่าพิเศษ น่าเสียดายหลายคนตั้งใจ แต่ไม่ได้มาร่วมก็เยอะ

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท ต้นเหตุของทุกข์ ความคิด อวิชชา ความเผลอสติ ความไม่รู้สึกตัว เป็นต้นเหตุของการเกิดทุกข์ เป็นสายโซ่ข้อหนึ่งทำหน้าที่เกาะเกี่ยว กับเหตุปัจจัยอื่นๆ อีกหลายตัว เช่น เมื่อเราเผลอสติ(อวิชชา) สังขาร(การปรุงแต่ง) วิญญาณ(การรับรู้) นามรูป(ภาพในใจ) เกิดขึ้น สฬายตนะ(การเชื่อมต่อภาพภายในและภายนอก) ผัสสะ(การกระทบกันระหว่างภาพทั้งสอง) เวทนา(การเข้าไปรับรู้ภาพที่มากระทบ) เกิดขึ้นตามลำดับ เมื่อภาพเชื่อมต่อกัน ขบวนการของทุกข์ยังไม่ครบวงจร หากผู้ที่ฝึกฝนมาดี มีความชำนาญในการตามรู้ จนถึงขั้นปรมัตถ์แล้ว โอกาสที่จะเกิดสติ รู้เท่าทัน และตามเห็นกระบวนการของอวิชชา เป็นไปได้มาก ดังนั้น ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา ทบทวนประสบการณ์ตรงนี้บ่อยๆ ทุกๆ ครั้งที่ความคิดเกิดขึ้น อย่าพลาดโอกาสเลยทีเดียว เพราะตรงนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนา ที่สำคัญมากจุดหนึ่ง อิทัปปัจจยตา อนัตตา เสียงระฆัง อุปมาเหมือนเสียงระฆัง ระฆังเป็นสิ่งหนึ่ง ค้อนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อค้อนกระทบระฆัง เสียงระฆังก็เกิด เสียงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเหมือนกับเสียงระฆัง การเกิดขึ้นของเสียงระฆังนั้น มันไม่ได้บังคับให้ตัวมันเกิด แต่มันเกิดเพราะสิ่งอื่น ผลักดันให้มันเกิด สิ่งอื่นทำเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้น และเสียงระฆังเอง […]