ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๓”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระอาจารย์อาวุโสในสายงาน หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) เช้าวันที่ ๓ ก.ค. ๖๐ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ นวัตกรรมแห่งสติ ๓   ๑   ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ก็จะเสียเวลา ในแต่ละวันให้เกิดสติปัญญาอยู่เสมอ ถ้าไม่เกิดสติปัญญาก็เสียเวลา   หลวงพ่อเทียนบอกว่าทำอะไรก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า ทำให้เกิดสติปัญญา   จะดูหนังฟังเพลง ดูละครต่างๆ ก็ไม่ว่า แต่ต้องให้เกิดปัญญา   ถ้าดูแล้วเกิดความมัวเมา ประมาท หลงใหล ไม่ว่าอะไรก็ตามก็ไม่ควรทำ ทำแล้วไม่เกิดปัญญา   เพราะตัวปัญญาทำให้แก้ปัญหาได้ ทั้งทางกายทางใจทั้งภายนอกภายใน   ปัญหาที่แก้ต้องนำมาสู่ความสบายใจ ทั้งตัวเองและผู้อื่น     ๒   บางคนมีปัญญาแล้วทำให้ตัวเองสบาย แต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน อันนี้ไม่ใช่ปัญญาในพุทธศาสนา   ปัญญาทางโลก มีความสบายในตัวเองเยอะ มีลาภ มีสรรเสริญ […]

ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๔”

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระอาจารย์อาวุโสในสายงาน หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) ค่ำวันที่ ๓ ก.ค. ๖๐ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่