พระธรรมเทศนา ความเพลินเป็นประตูสู่ทางมาร

ความเพลินเป็นประตูสู่ทางมาร โดย.หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท วัดพระธาตุแสงเทียน บ.ปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ThaiLand