เด็กเลี้ยงสติ

เผลอแล้วไม่เป็นไร เริ่มต้นใหม่ได้ บางคนถามว่า ขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมไปนานๆ มันรู้สึกเบื่อหรือฟุ้ง จะแก้ไขอย่างไร? สำหรับเรื่องนี้เป็นปัญหาธรรมดามากๆ ที่เราต้องเจอมันทุกครั้งที่เริ่มภาวนา โดยเฉพาะสำหรับผู้ใหม่ ความรู้สึกเบื่ออาจจะมาหลายสาเหตุ วิธีแก้ ตอนแรกที่เริ่มต้นภาวนา (สำหรับผู้เคยเจริญสติมาแล้วระดับหนึ่ง) คุณก็ต้องเรียบเรียงความรู้สึกตัว ให้เป็นระเบียบก่อน คือตั้งสติคอยเฝ้าดูความรู้สึก แบบหยาบๆ ง่ายๆ ไปก่อน ความรู้สึกตัวตรงไหนชัด ก็สังเกตจุดนั้นไปเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ให้ตั้งสติรู้ชัดๆเสมอ ถ้าเผลอขยับขับเคลื่อนกาย ส่วนไหนไม่ชัด ให้ตั้งใจขยับใหม่ แบบทบทวน การตั้งต้นรู้ตัวใหม่เสมอ อย่าคิดว่าไม่จำเป็น สำหรับหลวงพ่อเห็นว่า จำเป็นมากทีเดียว ภาษาฝรั่งเรียกว่า Double check เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ทางจิตภาวนา ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเผลอเคลื่อนไหวเมื่อไร อย่ารีบปล่อยผ่าน พอรู้ตัวว่าเผลอเคลื่อนไหว กลับมาตั้งต้นใหม่เสมอ อาการแบบนี้เรียกว่า double check สติระดับรูปนาม แม้แต่ทางจิตก็ทำเช่นดียวกัน เมื่อเผลอคิด ก็กลับมารู้ตัวใหม่ แต่มิใช่กลับมาคิดใหม่อีกครั้งนะ...