พระธรรมเทศนา เหตุต้นของวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหว

เหตุต้นของวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหว จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia601909.us.archive.org/1/items/dongguide_yahoo_17./01.%20%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7.mp3 รักษามรรคให้มีกำลัง ในกรณีที่ร่างกายไม่พร้อมใช้ หนักกายหนักใจ เราก็ไม่มีกำลัง การภาวนาก็ไม่ได้ผล ไม่มีกำลังกาย กำลังใจ ถ้าเราเบากายเบาใจ ก็มีกำลัง มีกำลังกาย กำลังจิต การดำรงชีวิต มีความกระตือรือร้น ไม่มีข้อขัดข้องอะไร นั่นคือผลของการปฏิบัติ แต่ในกรณีที่เราขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องหาข้อบกพร่องของมันว่า เราหนักกายเพราะอะไร เพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า นักปฏิบัติต้องเป็นแบบอย่างทั้งสามอย่าง เราขาดข้อไหนก็ทำตรงนั้น การที่เราพยายามแก้ไขปัญหา ถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนา ร่างกายพร้อมใช้ คือผลการปฏิบัติ อาจไม่ต้องหวังผลถึงขั้นมรรคผลนิพพาน อะไรมาก แต่ให้ร่างกายของเราเบากายเบาใจมีกำลัง ถือว่าเป็นต้นทางแห่งมรรคผลแล้ว ทำอย่างไรจึงจะรักษาภาวะ เบากายเบาใจให้มีกำลัง อย่างนี้ไปตลอด นั่นคือการรักษามรรค เราปรารถนากันมากมาย ขอให้ได้เป็นมรรคเป็นผล...