ถอดพระธรรมเทศนา “ธรรมะรับอรุณ” ณ ยุวพุทธิกสมาคม

ถอดพระธรรมเทศนา บรรยายโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ) แสดงธรรมในคอร์สธรรมบริกรของยุวพุทธิกสมาคม วันที่ 13 – 20 ก.พ. 2560 ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย เพชรเกษม 54 กทม. ในสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีตามมาด้วย เป็นธรรมดาของโลกที่เรามีชีวิตอยู่ เพราะมันเป็นคู่ของการเกิดและการดับ การเกิดการดับ เป็นตัวหมุนอยู่ข้างใน ตั้งแต่เรายังไม่เกิด มันมีอยู่แล้วในจักรวาล เป็นพลังงาน แยกออกมาเรื่อย เป็นการเกิดการดับ ต่อมาเป็นคู่ของการหายใจเข้า หายใจออก หายใจเข้าเป็นเกิด หายใจออกเป็นดับ ลักษณะที่เกิด มันจะมีพลังหนักหน่วง ทุกข์ เจ็บ ปวด ในส่วนที่เป็นเกิด ในส่วนที่เป็นดับ มีลักษณะที่เบา สบาย สงบ เย็น นิพพานแปลว่าดับ สังสารวัฏ แปลว่าเกิด ขยายตัวไปเรื่อยๆ จากวงที่เล็กที่สุด ขยายตัวออกมาเป็นเกิดเป็นดับ รู้สึกสบาย เป็นดับ ไม่สบายเป็นเกิด...