พระธรรมเทศนา อุบายฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบัน

พระธรรมเทศนาโดย พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท “อุบายฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบัน” (เช้าวันที่ 14 ธ.ค. 2559, Sacred Falls International Meditation Center. Wat Lao Buddha Sacksith. USA Hawaii) (ข้อความถอดคำบรรยายอยู่ใต้คลิปนี้ และในเพจพลิกใจให้ตื่นรู้) Double Check การหยุดและการเคลื่อน ถ้าเราตามรู้ไม่ทัน ก็เป็นการเกิดดับของอวิชชา บางทีเรายกมืออยู่ดีๆ พอแมลงวันมาตอมปั๊บ มือมันไปเลย เราไม่ทันรู้ แต่เราสามารถตามรู้ได้ โดยยกมือขึ้นอีกครั้ง นี่คือวิธีแก้ ทำซ้ำอีกทีหนึ่ง ถ้าทำด้วยความไม่รู้ ทำซ้ำอีกทีหนึ่งให้ช้าลง ถ้าเราลืมแล้วลืมเลย โดยที่ไม้แก้ มันจะกลายเป็นนิสัย เรายกมือ ถ้าลืมรู้สึกตัว ให้ยกมืออีกครั้งแบบรู้สึกตัว เรียกว่าวิธีเกิดและดับ เกิดคือมันเผลอไปโดยไม่รู้ตัว ซ้อมกลับอีกทีอย่างรู้ตัว คือดับ ดับความไม่รู้ ความไม่รู้เกิดเพราะเราเผลอ...